SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Ağrı Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli olarak görev yaparken Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne isteği dışında ataması yapılan sendikamız üyesi ve işyeri temsilcimiz Kenan Barlak'ın atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Erzurum 2.İdare Mahkemesi nezdinde hukuk büromuz tarafından dava açılmıştı.
Davaya bakan Erzurum 2.İdare Mahkemesi, Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesini düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunun 18.maddesinin 2.fıkrasına atıfta bulunarak kamu işvereninin, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremeyeceğini dolayısıyla mevzuat hükümleriyle personele tanınmış bir ayrıcalık ya da hak varsa idarelerin bunu da dikkate almalarının zorunlu olduğunu, bu şekilde sendika işyeri temsilcisi olarak seçilen davacının haklı bir sebep olmadıkça bir başka yere görevlendirilmesi, sendikal faaliyetini yürütememesi ve 4688 sayılı kanunun 18.maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılacağı sonucunu doğuracağını, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, dava konusu işlemin iptal edilmesine, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesine temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar için ekli dosyayı tıklayın.
Eklenme : 18 Mart 2016

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326