“Ulaştırma Bakanlığından Talep Ediyoruz”

Ulaştırma ve Demiryolu Sendikası Genel Başkanı Abdullah Peker, TCDD yönetiminin devlet tarafından yapılması gerektiğine değinerek açıklamalarda bulundu.
TCDD’nin önemli istihdam kaynağı olduğunu vurgulayan Abdullah Peker,”Ulaştırma sektöründe özellikle demiryolu taşımacılığında hemen hemen tüm istasyonlarının büyük ve konforlu istasyonlar olması gerekliliği ve bununla birlikte yol ve tesislerin yapımı, araçların temini gibi hususlar özel teşebbüsün kolay kolay gerçekleştiremeyeceği kadar yüksek maliyetlidir. Ulaştırma sektörünün altyapı yatırımlarının ekonomik anlamda önemli katkıları bulunmaktadır. Örneğin, altyapı yatırımlarının uzun süreli ve süreklilik arz eden istihdam alanlarını açma özelliğine sahip olması, bugün gelişmiş batı toplumlarının dahi en önemli sosyal sorunu haline gelen işsizlik probleminin çözümünde yardımcı olabilmektedir. Bu sebepten demiryollarının devlet eliyle yürütülmesi zaruridir.” dedi.

"Sürdürülebilir ekonomik büyüme için demiryollarının katkısı çok önemli"
Gelişen teknoloji ile birlikte en çok tercih edilen ulaşım araçlarından olan demiryollarının yolcu taşımanın yanı sıra yük taşımacılığında da öncü olduğuna değinen Peker,”Yüksek hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesi ile birlikte ise demiryolları, yolcu taşımacılığında önemli bir pazara sahip olmuştur. Bu pazarda demiryolları, karayolu ve havayoluna göre tercih edilir bir alternatif haline gelmiştir. Diğer taraftan buna paralel olarak demiryollarının yük taşımacılığındaki konumu da iyileşmeye başlamıştır. Günümüzde ise neredeyse unutulmaya yüz tutan demiryolu küreselleşme süreci ile yüksek hızlı trenler, tramvaylar şeklinde canlandırılmaya çalışılmaktadır. Çevreye en az zarar veren, hızlı, ekonomik, emniyetli ve güvenli bir ulaştırma çeşidi durumunda olan demir yolu hala önemini korumaktadır. Trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi temel sorunların alternatif çözümlerini bünyesinde barındıran tek ulaşım türü demiryollarıdır. Ayrıca sürdürülebilir ekonomik büyüme için demiryollarının katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"Çalışanın moral ve motivasyonu yükseldikçe, sağlayacağı verim de artacaktır"
Refah ve uygarlık yolunda ilerlemenin şartı çalışanların motivasyonu yüksek tutması olduğuna dikkat çeken Abdullah Peker,”Toplumların gelişmişlik düzeyleri ulaştırma, altyapı ve araçlarına yaptıkları yatırımlar ile ölçülmektedir. Dolayısıyla devletlerin oluşturdukları etkin ulaştırma politikaları bilimsel ve teknolojik gelişimleri açısından önem teşkil etmektedir. Her ülke belirli dönem aralıklarında bilimsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak politikalar belirlemekte ve bu politikalar doğrultusunda hedefler oluşturmaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, mevcut durum, stratejik faaliyetler ve yapısal değişimler temel alınarak yapılan bilimsel çalışmalar, oluşturulacak politika ve hazırlanacak planlara temel oluşturarak politikalara yön vermektedir. Dolayısıyla yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek sınıflandırmak ve mevcut durumu belirlemek gelecekte yapılacak olan bilimsel çalışmalara da yol gösterecektir. Demiryolları refah ve uygarlık yolunda ilerlemenin şartı yöneticilerin, çalışanların motivasyonu yüksek tutmasıdır. Çalışanın motivasyonu yerinde değilse, sağladığı iş gücü de yeterli olmayacaktır. Çalışanın moral ve motivasyonu yükseldikçe, sağlayacağı verim de artacaktır. Bu da doğru orantılı olarak karlılığın artmasını sağlayacaktır. Bu yüzden iş yerlerinde çalışanların moral ve motivasyonlarının üst düzeyde tutulması büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Sendika olarak Ulaştırma Bakanlığından, personellerin moralini destekleyici çalışmalar talep ettiğini ileten Peker, “Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülündeki reform adı altında nakil beklenti içerinde olmasına gerek kalmadan, sendika olarak Nakil Yönetmeliği çerçevesinde personel değişikliğinin KİT kurumlar arasında çalışmaların başlatılmasını Ulaştırma Bakanlığından talep ediyoruz. Kurum personellerin moral ve motivasyonunu tam anlamıyla çözecek önerimizin destekleyici ve takipçisi olacağız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Eklenme : 10 Ekim 2023

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326