ULAŞTIRMA İŞKOLU 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

ULAŞTIRMA İŞKOLU 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ
1. Kamuda yemek bedellerinin, personel maaşlarına gün kaybı gözetmeksizin eklenmesi.
2. 25 yılı dolduran tüm Kamu çalışanının Devlet eliyle ücret ödemeksizin TOKİ’den ev
sahibi olması.
3. Kamu çalışanının doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi temel kullanımları ile konut, araç,
beyaz eşya vb. edinimlerinden ÖTV ve KDV alınmaması.
4. Hizmet alımları ve kamu çalışanları ile karma bir yapıdan dolayı kamuda maaş
farklılıkları mevcut.Hizmetalımı firma çalışanlarının Devlet kadrosuna geçirilmesi, ücret
farklılıkları ortadan kaldırılması.
5. KPSS ile kamu personeli alımlarının, görevde yükselme sınavlarında oluşan son kadro
boşluklara göre yapılması. Kamuda kadro ve unvan eksikliklerinden kaynaklı ünvan
sahipleri asıl görevlerinin dışında bir çok işi yapıyor. Ünvan dışı görevlendirmelerin
sonlandırılması.
6. Arazi tazminatları ödenirken ünvana göre tazminat ödemesi değil, grup farkı
gözetmeksizin eşit ödeme yapılması, geriye dönük hak kayıplarının ödenmesi.
7. Dini bayram ikramiyelerinin ödenmesi, ödemelerin her bayram için emekli ve kamu
çalışanına 1 maaş olarak hesaplanması.
8. Giyim yardımı olarak parapuan yoluyla yapılan ödemelerin kamu çalışanlarına nakit
olarak yapılması.
9. Kadro ve sınav bekleyen birçok meslek grupları var. Bir defalık da olsa görev şartları
tuttuğu takdirde sınavsız ve mulakatsiz bir üst unvanın verilmesi.
10. Sıralı ünvanlar arasındaki ücret aralığının yaklaştırılması.
11. Kamuda vekalet görevlendirilme ile görevlerini sürdürülen mevki sahiplerine, asil
unvanlarının verilmesi.
12. Sene sonlarında personel sicil değerlendirmelerinde üstün astı yaptığı gibi, astında üstü
değerlendirdiği bir platformun oluşturulması, memnun değil yada başarısız buluyorsa
değiştirme hakkı bulunması.
13. Geçmişten bu yana kamu çalışanının hak kayıpları ve enflasyon verileri baz alındığında
seyyanen zammın temel ücrete yansıması ve 2024-2025 dönemi için yapılacak ücret
zamlarinda %10 refah payı ile altışar aylık periyotlarda %45'lik maaş artışının yapılması.
14. TCDD katener tazminatı 100 TL gibi bir rakam ile minimum düzeyde tutuluyor. Bu
tazminatın yeniden duzenlenerek ulaştırma sektöründeki çalışanlara yıpranma tazminatı
kalemi oluşturulması, tazminat tutar ve şartlarının temel ücretlerin %10 ile
değerlendirmeye alınması, faal personel çalışanlarına erken emeklilik hakkı verilmesi.
15. Lojman ücretlerinin her çalışana ödenmesi, oturan-oturmayan oransal kira yardımını her
çalşanın alması, kamu çalışanının ikamet yeri kira rayiç değerine göre minimum %40'ı
oranında kira yardımı bedeli verilmesi.
16. Yazılı sınav sonrası yapılan sözlü mülakatların yarattığı aşırı stres ve algı nedenine
karşılık tüm mülakatları istisnasız kaldırılması.
17. Kamu çalışanı ve emeklileri için özel hastaneler, klinik vb. sağlık kuruluşlarında ayaktan
tedavi, tetkik, ambulans hizmetleri için kamu çalışanından ücret alınmaması, yatarak
tedavi masrafinda %80’lik muafiyet uygulanması.
18. Çocuk ve aile yardımlarının çalışan-çalışmayan tüm kamu çalışanına ödenmesi, mevcut
ödenen tutarin %120 oranında artırılması, bakmaya yükümlü olduğu herbir engelli ve
yaşlı birey için kamu çalışanına %35 lik ek artış yapılması.
19. 3600 ek göstermesinin 1.dereceye inen tüm kadrolara yansıması.
20. TCDD ve TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. çalışanına sınırlı sayıda sunulan permilerin 200
km.ye kadar sınırsız kullanım hakkına çevrilmesi, 200 km. üzeri mesafede 8 adete
çıkarılması.
21. TCDD ve TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’de görev yapan koruma güvenlik personelleri ile
Trafik ve İstasyon Yönetimi bünyesinde görev yapan Tren Teşkil Memurlarının 45
yaşından sonra kadro karşılığı aranmaksızın memur/şef pozisyonlarına eşdeğer
pozisyonları talep etmeleri halinde istihdam edilebilmeleri.
22. Hafta Sonu, Resmi ve Dini tatillerde görev yapan personele ilave çalışma tazminat
ödemesinin yapılması.
23. Faal personel unvanlarina sahip çalışanların temel ücretlerine 1000 tl ilave faal çalışan
tazminatının ödenmesi.
24. Gece çalışma ek ücretlerinin %45 oranında artırılmasını.
25. Emekli ikramiyesi hesabında, aylık ve taban aylık katsayılarının yükseltilmesi.
26. Vergilendirme dilimlerinin güncellenerek yoksulluk sınırı altında maaş alan kamu
çalışanlarının yılın yarısında % 27 gibi fahiş gelir vergisi ödemesinin önüne geçilerek, yıl
boyunca yüzde 15 e sabitlenmesi.Maaş ödemelerinde temel ücret haricindeki yan
ödemelerin sözleşme temel ücretine dahil edilmesi.
ABDULLAH PEKER
ULAŞTIRMA VE DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI GENEL BAŞKANI
Eklenme : 31 Temmuz 2023

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326