Sözleşmeli personele kadro için meydandayız

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamuda ve belediyelerde çalışan tüm sözleşmeli personele kadro verilmesi için Ankara’da kitlesel basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına sendikamız yönetici ve üyeleri katıldılar.

Açıklamasında; sözleşmeli personelin mağduriyetlerini de dile getiren Çivi, bu mağduriyetlerin giderilmesinin tek çaresi, tüm sözleşmeli personelin kadroya alınmasıdır, dedi.

Çivi açıklamasına şöyle devam etti:
Kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde çalışan yaklaşık 300 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talebimizi bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz.

Bu talebimiz son derece haklı nedenlere dayanmakta olup, haklı mücadelemizi önünde sonunda kazanacağız.

Yaşanan sorunları sözleşmeli personel günlük yaşamında en ağır şekilde hissetmektedir.

Tüm kamu personeli vatandaşa hizmet etmekle yükümlüdür. Vatandaşımız, kimin hangi statüde çalıştığına değil, aldığı hizmetin kalitesine bakmaktadır. O halde, kadrolu-sözleşmeli ayrımı neden yapılmaktadır?

Sözleşmeli personelin haklı kadro talebinin nedenlerini sıralamak gerekirse;

Zorunlu ve son derece kısıtlı mazeretler dışında başka bir yere tayin hakları yoktur. Bulundukları yerde emekli olana kadar çalışmak zorundadırlar.

Belediyelerdeki sözleşmeli personelin kaderi başkanların iki dudağının arasındadır.

Tüm sözleşmeli personel mobbing altında ve her an işlerini kaybetme korkusuyla yaşamaktadır.

Unvanları yoktur. Bu nedenle, görevde yükselme hakları da yoktur.

Brüt ücretlerinin tümü üzerinden gelir vergisi kesildiği için vergi diliminden dolayı yılın ikinci yarısındaki maaş artışları vergi olarak geri alınmaktadır.

Emeklilik tazminatları emsali memura göre ödendiği için en az yüzde 25 eksik almaktadırlar.

Yıllık izinler bir sonraki yıl devredilmemektedir.

Yeşil pasaport alma hakları yoktur.

Aile bütünlüğü sağlanamadığı için en çok çocuklar mağdur olmaktadır.

Sadece birkaç maddelik Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak kısıtlı haklarla görev yapan sözleşmeli personelin sorunlarının tek çaresi kadrodur.

Çivi, açıklamasının ardından sözleşmeli personel istihdamını protesto için sözleşme metnini, yedi
Eklenme : 29 Şubat 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326