Haksızlık İzleme Merkezi kuruyoruz.

HAKSIZLIK İZLEME MERKEZİ (HİMER) NEDİR

Kamu personel mevzuatına aykırı idari işlem ve uygulamalar, yasal hakkın kısıtlanması veya yerine getirilmemesi, disiplin mevzuatına aykırı olarak yapılan idari işlemler, nakil, tayin ve görevde yükselme konularında yaşanan mağduriyetler vb konularla ilgili bireysel hak ihlallerinin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin belirli bir konuda çalışanların bilgi edinmek amacıyla başvuru yapabileceği bir sistemdir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

HİMER’e kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olabilecek kamu personeli bireysel olarak başvurabilecektir.

BAŞVURUDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuru sahibine geri bildirim yapılabilmesi için görev yeri, geçerli bir e-posta adresi ve telefon iletişim bilgisi ile varsa başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka belirtilmesi gerekir.

BAŞVURUNUN İNCELENMESİ SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER

Başvurunun niteliğine göre;

Bireysel işlemle ilgili başvuru sahibine yasal haklarının bildirilmesi,
Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için izlenebilecek yasal yolu gösterme,
Başvuru sahibinin onayı ile gerektiğinde kamu makamlarına başvuru yapılması ve geneli ilgilendiren konularda kamuoyu gündemine taşınması.
Düzenleme yapılması gereken hususların idare veya yasama organına iletilmesi,

GERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Başvuru sahibine en kısa sürede e-posta yolu ile geri bildirim yapılacaktır. Geri bildirim süresi, başvurunun içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

BAŞVURUNUN GİZLİLİĞİ

Başvuru sahibinin kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutulacaktır. Başvuru sahibinin veya diğer şahısların konuya ilişkin kamuya açık paylaşımından sendikamız sorumlu olmayacaktır.

SENDİKAMIZIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Sendikamızın başvurulara verdiği cevaplar tavsiye niteliğinde olup, başvurucuya yapılan geri bildirime dayanarak yapacağı işlemler ve hukuki sonuçları hakkında sendikamızın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.

Link: http://haksen.org.tr/?page_id=4114
Eklenme : 29 Kasım 2018

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326