İdareciler sendika üyeliği konusunda personele baskı yapamazlar.

Sivas Valisi Davut Gül imzalı 07.09.2018 tarihli 13957 sayılı Sendika Üyeliği ve Seçimleri Hakkında konulu resmi yazı kurumlara gönderilirken Valilik yazısında hatırlatmalarda bulunurken önemli uyarılarda yaptı.
İDARECİLER MÜDAHİL OLAMAZLAR

Valilik resmi yazısında Kamu Görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları yetkileri ve faaliyetleri ile sendikada görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları, sendika seçimleri ve organları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile düzenlenmiş olduğunu hatırlattı. 4688 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; sendikalara üye olmanın serbest olduğu, kamu görevlileri çalışanları iş yerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabileceği, sendikaya üyeliğin kamu görevlisinin imzaladığı bir form ile sendikaya başvurması ve sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılacağı, birden çok sendikaya üye olunamayacağı, Kanunun 16 ncı maddesinde her üyenin üyelikten serbestçe çekilebileceği hükmüne dikkat çekilen açıklamada idarecilerin sendika üyeliği konusunda personele telkinde bulunulmasının yasak olduğu belirtildi.

AYRIM YAPILAMAZ

Valilik açıklamasında personeller arasında ayrım yapılamayacağını belirtirken açıklamada ” 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ise kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendikaya Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin, işyerini sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamayacağı ifade edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Eklenme : 26 Eylül 2018

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : G.Bşk:05445516454 - Faks : (0312)2290326